Om

Betalsystem för parkering

Unibase har på uppdrag av trafikkontoret i Göteborg skapat en hemsida för att på ett enkelt sätt kunna hitta betalautomater runt om i Göteborg och få information om dessa. De betalautomater som visas på sidan tillhör P-bolaget eller Trafikkontoret

Olika Taxor

Varje betalautomat har en färg som representerar en taxa, detta är färgen för de olika taxorna
Taxa A
Taxa A, 20 kr/30 min 8-22 (8-22) Övrig tid: 2 kr/tim
Taxa 1
Taxa 1, 30 kr/tim 8-22 (8-22) Övrig tid: 2 kr/tim
Taxa 2
Taxa 2, 30 kr/tim 8-18 (8-18) Övrig tid: 2 kr/tim
Taxa 3
Taxa 3, 20 kr/tim 8-22 (8-22) Övrig tid: 2 kr/tim
Taxa 4
Taxa 4, 20 kr/tim 8-18 (8-18) Övrig tid: 2 kr/tim
Taxa 5
Taxa 5, 15 kr/tim 8-18 (8-18) Övrig tid: 2 kr/tim
Taxa 6
Taxa 6, 10 kr/tim 8-18 (8-18) Övrig tid: 2 kr/tim
Taxa 7
Taxa 7, 5 kr/tim 8-18 (8-18) Övrig tid: 2 kr/tim
P-Bolagets betalningsautomater, Olika taxor

Hur

För att använda sidan, söker man antingen på en betalningsautomat(BA) eller på en adress uppe i sökfältet som finns på första sidan(Hem). Resultatet kommer sedan att visas på samma sida