Betalsystem för parkering

Denna webbsida används för att på ett enkelt sätt kunna hitta betalautomater runt om i Göteborg och få information om dessa. De betalautomater som visas på sidan tillhör Göteborgs Stad Parkering eller Stadsmiljöförvaltningen. Här finns mer information om parkeringsavgifter.

Olika Taxor

Varje betalautomat har en färg som representerar en taxa, detta är färgen för de olika taxorna
Taxa A
Taxa A, 20 kr/30 min 8-22 (8-22) Övrig tid: 2 kr/tim
Taxa 1
Taxa 1, 30 kr/tim 8-22 (8-22) Övrig tid: 2 kr/tim
Taxa 1
Taxa 12, 30 kr/tim 8-22 (8-22) Övrig tid: 2 kr/tim
Taxa 2
Taxa 2, 30 kr/tim 8-18 (8-18) Övrig tid: 2 kr/tim
Taxa 1
Taxa 22, 30 kr/tim 8-18 (8-18) Övrig tid: 2 kr/tim
Taxa 1
Taxa 24, 30 kr/tim 8-18 (8-18) Övrig tid: 2 kr/tim
Taxa 3
Taxa 3, 20 kr/tim 8-22 (8-22) Övrig tid: 2 kr/tim
Taxa 4
Taxa 4, 20 kr/tim 8-18 (8-18) Övrig tid: 2 kr/tim
Taxa 5
Taxa 5, 15 kr/tim 8-18 (8-18) Övrig tid: 2 kr/tim
Taxa 6
Taxa 6, 10 kr/tim 8-18 (8-18) Övrig tid: 2 kr/tim
Taxa 1
Taxa 62, 10 kr/tim 8-18 (8-18) Övrig tid: 2 kr/tim
Taxa 7
Taxa 7, 5 kr/tim 8-18 (8-18) Övrig tid: 2 kr/tim
Taxa 1
Taxa 8, 6 kr/tim 8-22 alla dagar, maxtaxa 30 kr/dag
P-Bolagets betalningsautomater, Olika taxor

Hur

För att använda sidan, söker man antingen på en betalningsautomat(BA) eller på en adress uppe i sökfältet som finns på första sidan(Hem). Resultatet kommer sedan att visas på samma sida